Bạn đã bao giờ nghe nói về tảo điện mặt trời?

Nicola Rossi, người đứng đầu bộ phận phát triển tại Enel Green Power, đã nói về cách công ty đang tìm cách kết hợp việc nuôi trồng vi tảo với sản xuất điện mặt trời. Kế hoạch tích hợp nhằm giảm thiểu sự can thiệp vào kết cấu nhà máy điện mặt trời và tối đa hóa lợi ích về năng suất vi tảo.

Công ty năng lượng tái tạo của Ý Enel Green Power, một đơn vị thuộc công ty điện quốc gia Enel, đang hợp tác với cơ quan nghiên cứu Ý ENEA trong việc phát triển công nghệ tiên tiến kết hợp sản xuất điện mặt trời với nuôi trồng vi tảo.

“Nhà máy điện mặt trời sẽ là một hệ thống tấm pin gắn trên mặt đất, là cách bố trí thông thường cho các hệ thống quy mô lớn và việc tích hợp với nuôi trồng vi tảo được thiết kế để không thay đổi bố trí sẵn có của hệ thống”, Nicola Rossi, người đứng đầu về sự đổi mới tại Enel Green Power chia sẻ. “Việc nuôi cấy vi tảo sẽ được thực hiện trong một hệ thống chuyên dụng.”

Kế hoạch tích hợp nhằm giảm thiểu sự can thiệp vào cấu trúc hệ thống điện mặt trời và tối đa hóa lợi ích về năng suất vi tảo. Ông giải thích: “Hiện tại, chúng tôi không mong đợi sự thay đổi trong cách bố trí hệ thống và các cấu trúc hỗ trợ liên quan, phù hợp với phương pháp tiếp cận nông nghiệp của chúng tôi, nhằm mục đích thích ứng nông nghiệp với cách bố trí các tấm pin hiện có để tránh tăng chi phí phát điện”.

Dự án thử nghiệm đang được triển khai tại khu vực thí nghiệm Enea-Portici, gần Naples, vì mục đích của cuộc thử nghiệm là đánh giá sự giao thoa giữa việc tạo ra năng lượng mặt trời và sản lượng vi tảo. “Không gian tấm pin thử nghiệm sẽ vào khoảng 7 kW, và các thử nghiệm sẽ được thực hiện với các tấm pin mặt trời một mặt và hai mặt,” Rossi nói rõ.

Đối với loại tảo sẽ được nuôi trồng tại cơ sở này, ông nói thêm rằng đây sẽ là những sản phẩm có giá trị cao, chẳng hạn như Acutodesmus Obvialis và Nannochloropsis gaditana, cả hai đều có giá trị thương mại khoảng € 150 / kg ( ~ 4.2 triệu VNĐ ) hoặc Haematococcus pluvialis, có giá trị thương mại có thể lên tới € 205 / kg ( ~ 5.8 triệu VNĐ ).

“Với thỏa thuận này, chúng tôi đang tạo ra một sức mạnh mới với thương hiệu ‘algovoltaic’ của mình và đây là cơ hội lý tưởng cho ngành nông nghiệp, trong đó chúng tôi đang đầu tư nguồn lực đáng kể nguồn lực để thực hiện "

Một phân tích khả năng mở rộng cũng sẽ được thực hiện để ứng dụng trên các dự án điện mặt trời quy mô lớn, Enel Green Power cho biết trong một tuyên bố được công bố vào tuần trước.

Nguồn : PV-Magazine