Bản vẽ đèn năng lượng mặt trời


File bao gồm:

  1. Bản vẽ CAD có 8 mẫu đèn năng lượng mặt trời
  2. Bản vẽ Sketchup có 8 mẫu đèn năng lượng mặt trời
    File dùng để vẽ Shop Drawing cho các dự án có sử dụng đèn năng lượng mặt trời
    File dùng để phối cảnh, thiết kế 3D các dự án có sử dụng đèn năng lượng mặt trời bằng Sketchup
    https://drive.google.com/file/d/1eSDzeQtaOKpHlUnUjCs5l018ed3s1KKE/view?usp=sharing
1 Likes

Cảm ơn bác đã chia sẻ @Vo_Manh !