Cách cài giám sát inveret sma 110kw khi ko có bộ giám sát

Cho mình hỏi, mình làm hệ 160kw nhưng dùng 2 con invertet sma gồm con 110kw và con 50kw, hệ thống đã hoạt nhưng mình ko có bộ giám sát con 110kw. Nhờ các cao nhân chỉ giáo để giám sát con 110kw mà ko có bộ giám sát, do chi phí này cao quá. Mong các bạn chia sẽ hỗ trợ mình. thanks

1 Likes

Tất cả bộ inverter của từng hãng đều có mã hóa dữ liệu mà chỉ có hãng mới biết khung dữ liệu và nội dung dữ liệu xuất từ inverter vào bộ giám sát. Nếu bạn làm ở ngoài chi phí cũng khá cao vì hầu như phải tìm hiểu và code cũng như độ ổn định theo thời gian thấp hơn so với hãng, và nếu xảy ra sự cố thì khả năng sử dụng thiết bị không phải của hãng kết nối với inverter có khả năng bị từ chối bảo hành @solarhuyhoang nhé.