Cập nhập những thông tin bổ ích với tạp chí điện mặt trời PV-TECH 2/2020

Link xem trực tuyến và tải xuống tài liệu : PV-TECH VOLUME 22 - 02/2020