Chạy phần mềm solargis!

Có Bác nào đã từng sử dụng phần mềm solargis chưa ? E đang cần chạy phần mềm này. Bác nào biết thì liên hệ e để trao đổi cụ thể nhé

1 Likes

bạn đang muốn sử dụng phần nào của Solar GIS nhỉ @Dinh ?

https://solargis.com/products

phần mềm solargis đó a. A đã chạy thử phần mềm này bao giờ chưa a

1 Likes

Bạn muốn thiết kế hệ thống trên phần mềm SOLARGIS ha @Dinh ơi ? mình có thể chia sẻ một vài điều mình biết về ứng dụng này.

Hiện tại SOLARGIS có hỗ trợ hai tính năng mà anh em solar thường dùng là " Prospect " để tính toán tiền khả thi hệ thống ( có bản dùng thử ) và " time seriess and TMY data " là dữ liệu thời tiết ( cần trả phí ).

Không biết bạn đang cần phần nào ha @Dinh ?

Ko phải PVGIS a ah. Phần mềm Solargis cơ a ah. Bình thường bên e hay chạy PVSyst rồi. PVGIS là chạy trên web ah a

1 Likes

mình ghi nhầm SolarGIS thành PVGIS ak @Dinh ơi. không biết các chức năng đó bạn cần dùng phần nào ha ?

a cho e số điện thoại để ae trao đổi luôn cho nhanh a ah

1 Likes

@Dinh Tài liệu hướng dẫn sử dụng Solar GIS PV Planner : User manual | Solargis