Cho em hỏi về kiến thức đấu nối ạ

Cho e hỏi ạ. E muốn dùng 14 tấm 360W để dùng sạc cho hệ ắc quy gồm 16 bình 12V 120ah. thì đấu nối qua inverter này cách nào ạ

1 Likes

Thông số áp và dòng tấm pin thế nào bác @khanhminh ơi ?

Điện áp hở mạch=45.3, Điện áp danh đinh= 39, Dòng ngắn mạch=9.62, Dòng danh định 9.1

1 Likes

bạn sử dụng 15 tấm chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 3 tấm pin đấu nối tiếp và 5 nhóm mắc song song với nhau sau đó kết nối vào inverter.

Cón acquy chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 bình mắc nối tiếp và 4 nhóm đó mắc song song với nhau sau đó kết nối vào inverter nhé.

3 Likes