Danh sách Tier-1 các nhà sản xuất tấm pin uy tín Q1,Q2 năm 2020

Tier-1 là bảng xếp hạng đánh già toàn diện các nhà sản xuất tấm pin mặt trời trên toàn thế giới được cập nhập theo từng quý.

Tier-1 là tiêu chí giúp bạn chọn được sản phẩm chất lượng trên thị trường điện mặt trời vốn quá sôi nổi và nhiều mặt hàng, nhãn hiệu khác nhau như hiện nay.

Bảng xếp hạng Tier-1 Quý I

Nhà sản xuất Sản lượng
Jinko 14,400
LONGi 13,500
JA Solar 13,500
Canadian Solar 11,700
Risen 9,900
QCells 9,630
Trina 7,200
GCL 6,480
First Solar 5,580
Talesun 5,400
Seraphim 4,500
Suntech 4,050
Astronergy 3,780
ZNShine 3,150
Jinergy 2,430
BYD 2,160
SunPower/ Maxeon 2,160
LG 1,800
Phono Solar 1,800
Waaree 1,800
Nhà sản xuất Sản lượng
REC 1,620
Neo Solar 1,620
HT-SAAE 1,350
Adani 1,350
Vietnam Sunergy 1,350
Boviet 900
Lightway 1,080
Vikram Solar 1,080
Jolywood 990
Hendigan 900
Ulica 720
Hansol 540
Hyundai 540
S-Energy 477
Goldi Solar 450
Recom 450
Heliene 351
Shinsung 270
Sharp 189

Bảng xếp hạng Tier-1 Quý II

Nhà sản xuất Sản lượng
LONGi 18,000
Jinko 14,400
JA Solar 13,500
Canadian Solar 11,700
Risen 9,990
QCells 9,630
Trina 9,450
First Solar 5,580
Talesun 5,580
Eging 4680
Seraphim 4,500
Suntech 4,050
Astronergy 3,780
ZNShine 3,150
Jolywood 2,700
SunPower/ Maxeon 2,520
Jinergy 2,430
Jetion 2,250
LG 2,160
BYD 2,160
Nhà sản xuất Sản lượng
Waaree 1,800
Phono 1,620
Neo Solar 1,620
HT-SAAE 1,350
Adani 1,350
Vietnam Sunergy 1,350
Hengdian 900
Boviet 900
Hendigan 900
Ulica 720
Recom 657
Hyundai 540
Leapton 540
S-Energy 450
Goldi Solar 450
Heliene 351
Sharp 189
Swelect 126

Nguồn: review.solar