DATA manager SMA

AE ở đây ai bik cách chỉnh IP của Data SMA sau khi mình cài đặt về IP tĩnh không ạ . xin chỉ mình với