Đấu nối tủ INVERTER

Mọi người cho em hỏi. Nếu đây AC từ INVERTER MÀ NÔI quá tủ AC của mình bị nhầm pha thì có sao không Mn. Em nghe nói INVERTER tự cân bằng pha nên không sao. Em xin cảm ơn ạ

1 Likes

Bạn chỉ cần tránh đấu nhầm dây nguội ( “N” ) sang các pha của inverter. Còn các pha của inverter bạn có thể đảo ngẫu nhiên khi đấu vào lưới tại tủ AC và inverter tự nhận diện.