Đo lường trong hệ thống DMT

Dear các anh chị trong diễn dàn, em có 1 câu hỏi nhờ các anh chị tư vấn.

  • Em đo dòng tại tủ solar thì cho giá trị 178A, đo đầu dưới MSB cấp cho tải là 145A. Như vậy đáng lẽ ra đo tại TBA thì phải là dòng trả ngược lên lưới với giá trị là 178-145=33A, nhưng tại sao khi đo tại TBA lại cho giá trị là 108A.
    Nhờ các anh chị giải đáp giúp em ạ, em xin cảm ơn.
1 Likes

Bác kiểm tra trên đồng hồ 2 chiều xem giá trị dòng trả ra là bao nhiều nhỉ @maitoan555 ?

em thấy trên đồng hồ chỉ trả giá trị kWh thôi mà bác