Dự báo ktttv 45 ngày cả nước 09.06 đến 19.07, tài liệu miễn phí

Dự báo 45 ngày bao gồm:

  • Thông tin dự báo chi tiết cho 14 ngày đầu trong thời gian dự báo 09.06 đến 22.06

  • Thông tin dự báo xu hướng thời tiết 04 tuần tiếp theo đến hết 19.07

Em xin được gửi anh/chị group bản tin đầy đủ trong file đính kèm ạ.