Dự báo thời tiết 45 ngày (26.05-05.07.2021) tài liệu miễn phí

Tháng 06 là thời gian cao điểm mùa hè cả nước, với nhiều đợt nắng nóng đan xen mưa dông. Thời tiết giai đoạn này đóng vai trò then chốt trong việc tăng trưởng doanh thu của 1 số lĩnh vực năng lượng.

WeatherPlus xin gửi tới Báo cáo Dự báo KTTV 45 ngày trên phạm vi cả nước giai đoạn 26.05-05.07.2021. Hy vọng hỗ trợ đến các doanh nghiệp có thể giảm thiểu các rủi ro gây ra bởi thời tiết. Đồng thời, linh hoạt và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa hè tới.

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1kL4OCP_ORJ63k7z5jbQSjlZEOL1XDEX8/view