Giải pháp về điện mặt trời có lưu trữ hệ công nghiệp

Các bác có tài liệu về giải pháp về điện mặt trời có lưu trữ hệ công nghiệp dành cho những nhà máy hoạt động 24/24. Dùng lưu trữ để giảm giá thành tiền điện từ 17h-22h. Em đang tìm hiểu mà thấy chưa có đơn vị nào ở Việt Nam làm cái đó cả.
Cảm ơn các bác đã chia sẻ.

1 Likes