Giúp anh em biết vị trí các dự án điện gió và điện mặt trời hiện nay

Bản đồ vị trí các dự án điện gió và mặt trời tại Việt Nam

Note:

  • Xanh lá: Đang hoạt động
  • Đỏ: Đang xây dựng
  • Xanh da trời: Đã phê duyệt
1 Likes