Hướng dẫn bật thông báo từ diễn đàn trên các thiết bị máy tính - điện thoại

Hướng dẫn bật thông báo từ diễn đàn trên máy tính qua trình duyệt và trên điện thoại :

Trên máy tính :

image

image

image

Trên điện thoại cách làm tương tự. Trong đó Bước 4 bạn vào thẻ “Thông Báo” theo như hình bên dưới

1 Likes