Khi giảm số String trên inverter cần sử dụng có bị lệch công suất ngõ vào không?

  • Em lên bảng khối lượng vật tư và bản vẽ cho tủ bảo vệ đóng ngắt DC kết hợp AC cho hệ thống 50KW. Sử dụng:
  • Inverter growatt loại: MAC 50KTL3-X LV; P :50kW; Vdc-max : 1100V; Vmppt Voltage Range : 200V-1000V; Imax-input : 50A/37.5A/37.5A; Số lượng MPPT và số lượng cổng input : 3/3+3+3
  • tấm PIN: ( Pmax : 400W; Vmp : 41.7; Voc : 49.8; Isc : 10.36)

Với yêu ưu tiên giảm số string để giảm số thiết bị DC, và tăng điện áp đầu vào tăng hiệu suất.
Theo e tính toán thì dùng: - 50000W/400W = 125 -->dùng 126 tấm pin

  • 1000V/49.8V=20 tấm/ 1 string—> sử dụng tối thiểu 7 String (inverter có 9String của 3 MPPT)

==> Vậy 2MPPT đầu sử dụng 6string, và 1 MPPT sau sử dụng 1 String có phù hợp không, em đang lo nó có bị lệch công suất ngõ vào.

Nhờ mấy anh góp ý giúp như vậy ổn không?

1 Likes

Bác chia đều mỗi MPPT 2 string vào, string còn lại cho vào 1 trong 3 MPPT là ổn ak bác @HaiCo. Chênh lệch giữa các MPPT không nên lớn quá bác.

1 Likes

Dùng 7 string. Chia đều cho 3 mppt thì 2 mppt đầu chứa 2 string, và mppt thứ 3 chứa 3 string là ok pk hả bác.

1 Likes

Đúng rồi nha bác @HaiCo

1 Likes