Kho Ebook học tập về điện gió

Mình xin chia sẻ một vài ebook kinh điển học về điện gió với toàn thể anh em diễn đàn năng lượng tái tạo

Wind and solar power system book

 Link download: https://mega.nz/file/hsZ0ASaT#hucDWLSOd45_Vl08A_t2lMw5b2uVXsOe1MGtSKz2ir8

image

Link download : https://mega.nz/file/ckBiDQIK#5Q4QtItnoMCk7jOr3rnaVb7bgt7ZH1DnXXM8jxyEqfA

image

Link download : https://mega.nz/file/t1I0HIyL#asWGM_bDaXi4pCSXy5JhKE6mOCk-tFvjM3pOgnUpvhI

Link Download : https://mega.nz/file/Y4IURAAL#Wne9azbdp9t3UvJzhB7hI6GwwHxCyLJO_HrfHrjNaGY

image

Link Download : https://mega.nz/file/V1ZSBKgJ#5bSKDIlmjTy_hUupH4-SmX67vygGNbF360SdzkfjHQc

image

Link Download : https://mega.nz/file/R1oVgahT#FwSfNvNi_de9tBTPmdjg03-DSL8lf0tVBes2E9c8qCU
4 Likes

Món này hơi xa lạ vs a em solar nhưng cũng cảm ơn bác đã danh thời gian tổng hợp và chia sẻ vs a e @solarkid

Cảm ơn bác rất nhiều.

1 Likes