Loại pin chạy PVSYST

Mọi người có ai chạy PVSyst bằng pin leapton chưa ?
không hiểu sao pin Leapton mình tìm trong PVsyst lại không ra nhỉ, Help!!!

1 Likes

Bạn gửi mã pin và catalogue lên topic sau nhé. mình sẽ giúp bạn tạo file để nạp vào PVsyst :

LP166-M-72-MH 420-450W V5.pdf (436.8 KB)
mã tấm pin : LP166*166-M-72-MH
bạn tìm giúp mình với chứ mình tìm trong list PVSyst không thấy leapton đâu luôn :frowning:

Tấm pin bạn sử dụng công suất bao nhiêu Dũng nhỉ ?

à 450kwp bạn, cảm ơn bạn đã trả lời :smiley:

1 Likes