Lỗi inventer 20kw sungrow


Hiện đang cấp nguồn DC string 1 la 735V và string 2 là 800v đã bật on DC switch chưa bật nguồn AC
Inverter báo lỗi xử lý sao đây ạ

1 Likes

Inverter hiện như vậy là báo inverter bị lỗi, có thể là do phần cứng rồi bác nhé. Bác liên hệ nhà cung cấp thêm xem sao @linh_phan

2 Likes

Ok tks bạn mình đag báo nhà cung cấp

2 Likes