Lỗi mất điện lưới

Em có vấn đề này cần nhờ hỗ trợ ạ. đối với dự án nhiều inverter sử dụng thiết bị logger ( sử dụng nguồn 220VAC). Trong trường hợp mất điện lưới thì internet mất và logger mất nguồn thì làm sao nó đẩy được về hệ thống giám sát ạ? Có giải pháp nào khi mất lưới mà hệ thống giám sát vẫn hoạt động mà ko cần hệ thống dự phòng không ạ? cơ chế hoạt động của inverter khi mất lưới là ngắt dầu ra AC tức thì hay trễ 1 thời gian ạ?
Em cảm ơn.

1 Likes

Bạn có thể mua một bộ UPS để dự phòng cho hệ thống giám sát khi mất điện. Còn cơ chế inverter ngắt đầu ra là tức thời nhé @Jimmy