Longi bứt phá với công nghệ TOPCon và tạo hai kỷ lục hiệu suất mới

Nhà sản xuất tấm pin của Trung Quốc cho biết kết quả này đã được xác nhận bởi Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời ở Hamelin, Đức.

Nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc Longi tuyên bố họ có thể cải thiện hiệu suất của pin mặt trời sử dụng công nghệ TOPCon lên 0,12% chỉ trong một tháng.

Theo nhà sản xuất, Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời ở Hamelin (ISHF) Đức đã xác nhận rằng hiệu suất của dòng tấm pin hai mặt loại N khổ lớn đã nâng từ 25,09% lên 25,21%. Tuy nhiên phí Longi không tiết lộ bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào về cách họ đạt được kết quả này.

Longi cũng thông báo họ đã đạt được thêm hai kỷ lục mới về hiệu suất.

Longi tuyên bố đã họ đạt đến hiệu suất chuyển đổi điện năng là 25,02% đối với pin mặt trời TOPCon hai mặt đơn tinh thể loại P và giải thích đây là lần đầu tiên một cell tấm pin dựa trên công nghệ này vượt qua rào cản 25%. Hơn nữa tấm pin mặt trời dị liên kết đơn tinh thể được cho là đạt được ngưỡng hiệu suất 25,26%, , một con số thật sự ấn tượng tại thời điểm này !

Nhà sản xuất cho biết thêm, cả hai kết quả đều được xác nhận bởi ISHF và không đưa ra lời giải thích về những cải tiến kỹ thuật.

“Với những mục tiêu đầy tham vọng mà chúng tôi đã đặt ra cho mình, cách phát triển của chúng tôi là tiếp cận với bản chất của công nghệ bằng cách lựa chọn con đường cải tiến kỹ thuật tốt nhất, tối đa hóa tiềm năng hiệu suất của sản phẩm và chủ động đưa ra những thay đổi cần thiết để đạt được sự chuyển đổi lên tầm cao mới” Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển công nghệ của Longi cho biết.

Longi hiện là nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, tính theo giá trị thị trường và doanh thu bán hàng. Longi đã xuất xưởng 24,5 GW tấm pin vào năm ngoái, tạo ra doanh thu 54,58 tỷ NDT (8,43 tỷ USD). Vào đầu năm, công ty đã tự hào về công suất sản xuất hàng năm lần lượt là 85 GW, 30 GW và 50 GW cho các tấm wafer đơn tinh thể, cell và các dòng sản phẩm tấm pin mặt trời.

Nguồn : PV-Magazine