Mẹo Trên Diễn Đàn - Làm thế nào để post bài viết mới

Chủ đề Mới trên Diễn Đàn
Thực hiện theo các đề xuất trong bài viết này để tìm hiểu cách tạo Chủ đề mới. Sau khi đăng câu hỏi của bạn và giải quyết thành công vấn đề, hãy đảm bảo đánh dấu câu trả lời đúng. Hãy nhấn vào : :ballot_box_with_check: “câu trả lời tốt nhất” khi câu hỏi của bạn được giải đáp.

Các bước tiến hành

1. Đăng nhập và nhấn vào nút +Chủ Đề Mới
Xem hướng dẫn đăng nhập nhanh bằng Facebook / Gmail tại đây

image

2.Nhập nội dung bài đăng: bao gồm Tiêu Đề, Danh Mục, một vài Tag và nội dung bài đăng của bạn. Trong phần thân bài, có thể kèm theo những mô tả cách bạn đã sử dụng trước đó, những bước đã trải qua, kết quả, mẹo nếu có.

image

3. Mọi người giúp bạn trên diễn đàn cũng chính là thành viên của Diễn Đàn, hãy trao đổi một cách rõ ràng để họ giúp bạn, điều này bao gồm việc chọn chính xác danh mục cho bài viết của bạn và kèm theo càng nhiều thông tin bạn chia sẻ càng tốt.

image

4. Nhấn chọn :ballot_box_with_check:Solution một khi câu hỏi của bạn được giải đáp.

image

Cám ơn những lời đóng góp từ các chuyên gia
Mẹo này sẽ được mở để nhận đóng góp thêm từ các chuyên gia của diễn đàn này.