[ Miễn Phí ] Hỗ trợ tìm file tấm pin và inverter còn thiếu trên phần mềm PVsyst

Dear toàn thể anh em trên diễn đàn, mình mở Topic này với mong ước giúp anh em có được dữ liệu tấm pin và inverter còn thiếu để mô phỏng trên phần mềm PVsyst ở các phiên bản 6X

Cách thức mình hỗ trợ anh em như sau :

B1. Bạn tìm kiếm trước file mình đang cần tại Topic sau :

B2. Nếu không có file bạn đang cần bạn nhắn xuống bên dưới với nội dung sau

"Hỗ trợ file dữ liệu tấm pin / inverter + Tên hãng sản xuất + Mã sản phẩm "

VD1 : Hỗ trợ file dữ liệu tấm pin Canadian Solar CS6 -400W
VD2 : Hỗ trợ file dữ liệu inverter Huawei 100kW

Mình sẽ xem và xuất file dữ liệu inverter/tấm pin dưới dạng file Excel. Sau đó anh em xem video sau từ phút 4 để lấy dữ liệu từ file excel mình gửi và thêm vào PVsyst để sử dụng.

Quá trình nhập chỉ tốn chưa đến 15s để có được file dữ liệu tấm pin / inverter rất tiện cho anh em và tương thích với mọi phiên bản PVsyst. Giúp anh em tránh được khuyết điểm của file .PAN hoặc .OND là không hỗ trợ các phiên bản PVsyst cũ.

Hẹn gặp lại anh em ở bên dưới

2 Likes

Hỗ trợ file dữ liệu tấm pin Jinko Solar JKM470M-7RL3 -470W

2 Likes

Gửi bạn @ManhWw_Cuong :

JKM470M-7RL3 -470W.xls (859.5 KB)

1 Likes

Cảm ơn bạn solarkid rất nhiều

1 Likes

Hỗ trợ file dữ liệu tấm pin TRINA TSM-DEG14C.07(II) 445Wp

1 Likes

Bạn kiểm tra lại mã giúp mình nhé @ManhWw_Cuong ơi, hiện tại mã tấm pin của bạn chỉ có dòng công suất từ 345-365Wp bạn nhé. Hoặc bạn có thể gửi catalogue tấm pin lên topic này luôn nhé @ManhWw_Cuong

Sory hình như mã tấm pin là "TallmaxM_DE17M(II)"AP_Datasheet_TallmaxM_DE17M(II).pdf (199.5 KB)

Mình gửi bạn nhé @ManhWw_Cuong
TallmaxM_DE17M(II)-445W.xls (859.5 KB)

2 Likes

Cảm ơn bạn @solarkid nhiều

Đây nhé bạn @Cao_Viet_Dung
LP166-M-72-MH 450W.xls (858 KB)

File dữ liệu tấm pin Canadian Solar CS3W-450MS :
Canadiansolar CS-3W-450-MS.xls (858 KB)

Hello bác kid, lâu ngày không gặp :slight_smile: bác có file .OND cho Huawei 100 và Sunny Tripower Core 2 110 không ạ ? cho em xin với
cảm ơn bác nhiều

1 Likes

Mình sẽ up file lên ngay khi có kết quả nhé @luan_cao

Đây nhé bạn @luan_cao

file .OND Huawei 100kW : Huawei 100kW.xls (860.5 KB)

file .OND SMA Sunny Tripower Core 2 110kW : SMA - Sunny Tripower Core 2 110.xls (860 KB)

1 Likes

Cảm ơn bác nhiều nhé :slight_smile:

1 Likes

Hỗ trợ file dữ liệu tấm pin Jinko Solar JKM465M-7RL3.

1 Likes

Đây nhé bạn @viettuan224

Jinko Solar JKM465M-7RL3.xls (858 KB)

Em cảm ơn bác nhiều nhé.

1 Likes

Đây nhé bạn @XuanLoc

Sharp - NU-JD440.xls (858 KB)

Hỗ trợ file dữ liệu inverter Sungrow 110kW tìm giúp em với ạ

1 Likes