Phần mềm thiết kế điện mặt trời Helioscope - Hướng dẫn tăng số ngày dùng thử 7 mua bản quyền

Trong video này bạn sẽ biết cách tăng số ngày dùng thử trên phần mềm Helioscope ( 3 ngày ) và cách đăng ký mua gói bản quyền để sử dụng phần mềm Helioscope từ hãng.

Nguồn: Solar24h Channel