PIN 440W NU-JD440 của Sharp

Em muốn xin file PIN 440W NU-JD440 của Sharp ạ để thêm vào PVSyst mong mọi người giúp đỡ

1 Likes

bạn xem tại chủ đề sau nhé @XuanLoc