Pin Longi, Risen cho ai cần nhé!

Mình có thông tin về pin Longi 435 trở lên và Risen 440. Bạn nào cần thì mình tương tác trao đổi thông tin nhé. Mình định nhập để lắp ở nhà, nhập dư một ít.

2 Likes