QTCS Hay Và Ý Nghĩa Nhất - Hai con hổ số phận khác nhau

Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã.

Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả: một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết.

Bài học rút ra:

Có những lúc chúng ta nhắm mắt làm ngơ với hạnh phúc của chính mình và luôn để mắt đến hạnh phúc của người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng.