SETUP INVERTER ( sau khi đóng điện )

MN ai có file hướng dẫn cài setup cho Inverter không ạ , cho em xin với , bao gôm
1/ SMA
2/ Huawei
3/ Sungrow

2 Likes

Mỗi hãng đều có nhiều dòng inverter với manual khác nhau, nên bạn tìm mã inverter và đánh lên google với cú pháp [ “dòng inverter” setup manual pdf ] sẽ tìm được file hướng dẫn của inverter, phần cài đặt thì bạn vào mục Commissioning ( tài liệu của SMA ) và các hạng mục tương tự trên manual của Huawei và Sungrow nhé @dinhliem

3 Likes