Sơ đồ nối dây tấm pin

Mình có mặt bằng bố trí tấm pin như thế này. Mình dự định đấu nối như 3 hình. Các Anh/chị có thể tư vấn cách đấu nối này có ưu, nhược điểm gì? Còn cách nào đấu nối tối ưu hơn không?2 Likes

Cách nào cũng là 2 strings, 18 tấm/string, và tất cả đều nối tiếp. Vậy Ưu - Nhược cho cả 3 phương án đều nằm ở chiều dài dây DC-AC. Mình thấy cả 3 PA đều có chiều dài dây tương đối đều nhau, nên bạn chọn phương án nào gần Inverter nhất í. Còn nếu inverter có 3 MPPT thì chia ra 12 tấm/string :smiley:
Có gì sai mong bạn bỏ qua nha

2 Likes

Một số tấm pin có dây dài đủ để đấu kiểu nhảy cóc như trong các số 3. Bác dùng cách ấy là tiết kiệm dây, cổng mc4 nhất mà về mặt chống sét cũng tốt nhé bác do diện tích vòng DC nhỏ nhé bác @nologo