Tại sao các tấm pin mặt trời cùng một pallet lại khác màu nhau?

Định nghĩa về độ lệch màu của cell tấm pin mặt trời ( Cell Color Deviations - CCD )

CCD đề cập đến các tấm pin có màu cell lệch nhau ( khác độ đậm nhạt ) và khác nhau trong một tấm pin nhất định cũng như lệch màu giữa hai tấm pin mặt trời. Lý do chính của CCD nằm ở việc lựa chọn các cell có màu không đồng nhất trong quá trình sản xuất cũng như lựa chọn các cell chất lượng kém thậm chí lệch màu trong chính cell đó.

Bạn có thể thấy những loại CCD này trong ba ví dụ dưới đây.

Cell khác màu trong cùng một tấm pin

image

Lệch màu ngay trong bản thân của cell

image

Lệch màu giữa hai tấm pin cùng chủng loại

image

Làm thế nào để xác định CCD?

CCD có thể được xác định một cách tối ưu trong điều kiện ánh sáng mặt trời. Dựa trên tấm pin tham chiếu tiêu chuẩn, các tấm pin mặt trời và tấm pin được kiểm tra CCD phải được đặt trong các điều kiện này và so sánh với màu của tấm pin tham chiếu.

Nếu không có điều kiện ánh sáng mặt trời, điều kiện ánh sáng tốt trong nhà máy cũng có thể thực hiện công việc, tuy nhiên ánh sáng mặt trời “thực” bên ngoài nhà máy là điều kiện thích hợp để kiểm tra CCD.

Với những điều kiện đó, việc kiểm tra CCD không chỉ đòi hỏi nhiều thời gian, kinh nghiệm, sự quen thuộc với màu cell tham chiếu cũng như thị giác tốt mà còn phải thiết lập các tiêu chí đánh giá để đo mức độ nghiêm trọng của CCD.

Chắc chắn có một sự khác biệt rất lớn giữa CCD lớn và CCD nhỏ, hầu như chúng ta rất khó nhìn thấy ở khoảng cách xa.

Vì nhiều nhà sản xuất ở châu Á hoặc không biết hoặc nếu họ biết vẫn ít quan tâm đến CCD hoặc thiếu nhân viên / nguồn cung cấp được đào tạo để theo dõi CCD và phân loại các tấm pin bị ảnh hưởng bởi CCD. Một đánh giá viên bên ngoài sẽ có ích và khách quan hơn cho vấn đề này.

Sự cố xảy ra do CCD đến hệ thống

Mặc dù thường không phải là vấn đề về hiệu suất hoặc hiệu suất đầu ra, nhưng hệ thống năng lượng mặt trời bị ảnh hưởng bởi CCD chắc chắn trông không đẹp. Tuy nhiên, độ lệch màu của cell cũng có thể chỉ ra việc sử dụng các cell chất lượng thấp hơn hoặc mua pin mặt trời từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau.

Nhiều nhà sản xuất, nhà phân phối và thậm chí cả người dùng cuối không quan tâm nhiều đến khía cạnh thẩm mỹ của tấm pin năng lượng mặt trời đã mua của họ và do đó quản lý chất lượng tại nhiều nhà máy bỏ qua vấn đề này.

Thay vào đó, hầu hết tập trung vào các yếu tố chính là hiệu quả hoạt động và hiệu suất tổng thể. Tuy nhiên, vấn đề CCD và việc tránh chúng đang ngày càng trở thành vấn đề chính mà các nhà sản xuất cần phải tránh và các nhà đánh giá chất lượng tấm pin năng lượng mặt trời cần phải xác định.

Những bức ảnh như thế này cho thấy một hệ mặt trời bị CCDs trông như thế nào trong khía cạnh thẩm mỹ sau khi lắp đặt :
image