Tăng áp invter - lưới

Anh chế độ volt-watt với trip của inveter có khác nhau không?. Nếu khác thì chức năng của nó là như thế nào ạ.

1 Likes

Volt-watt là chế độ tự điều chỉnh giảm công suất phát của inverter khi giá trị điện áp lưới tăng, còn trip là khi điện lưới vượt quá ngưỡng quy định của inverter thì inverter sẽ dừng hoạt động bạn @Vuong_Thanh nhé

Anh đã chỉnh chế độ volt-watt trên biến tần SMA 50KW , hoặc các dòng máy có chức năng volt-watt chưa?

Tiếp tục thảo luận từ Tăng áp invter - lưới:

Fronius mùa hè thì thấp áp, mùa đông thì cao áp. Cái xưởng bé bằng cái mắt mỗi, một mình chạy một đường dây (do điện lực thay thế) từ TBA về đây bác.

2 Likes