Thắc mắc về các xác định góc phương vị trên PvSys

Mình có thắc mắc nếu xem trên google map thì làm sao mình có thể xác định được góc phương vị trong khi dùng phần mêm PvSys

1 Likes

Trên google map khi bạn để mặc định thì phía trên là hướng chính Bắc ví dụ như trong hình sau mình mở trên google map


Theo hình này thì mái nằm hai hướng Đông và Tây. Lúc này mình qua phần mềm PVsyst và có giao diện khai báo hướng ( mục orientation ) như sau

Bạn để ý chấm đỏ là cạnh cao của mái, chấm đen là cạnh thấp của mái → theo hình ta biết mái đang nghiêng về hướng Nam.

Để khai báo mái nghiêng về hướng Tây bạn chỉnh góc như sau :

Với hướng Đông thì bạn nhập góc là “-90”

Các góc còn lại ( Tây Nam, Đông Nam … ) bạn tự tăng giảm góc và hiểu ra quy luật của PVsyst. Còn góc lệch thì bạn ước chừng để khớp với google map là ổn nhé.

Chúc bạn thành công @tangphat97

1 Likes

cảm ơn admin nhiều về vấn đề này

1 Likes