Tích phân của bức xạ theo thời gian

Trong nhóm mình có bác nào có phương trình tích phân của bức xạ theo thời gian để tính sản lượng theo thực tế không cho e tham khảo với ạ
Ví dụ như ưng với bức xạ là xxx duy trì trong thời gian là yy thì ta có sản lượng là Z (kWh)

Bạn tham khảo tài liệu sau nhé @Nhip_dap_dam_me

1 Likes