Tính toán chỉ số khí thải So2, NOx cho hệ thống điện mặt trời

Mình xin chia sẻ tài liệu về tính chỉ số phát thải Co2, SO2, NOx, Tro bụi cho hệ thống điện mặt trời.

Các chỉ số này có thể giúp tăng độ chuyên nghiệp cho bảng báo cáo thiết kế, mô phỏng của bạn trước khách hàng. Đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

image
Theo bảng giá trị này bạn nhân cho công suất lắp đặt hệ thống để được giá trị cuối cùng

Link download tài liệu gốc :