Tính toán tiền điện hoàn tháng

Mn người cho em hỏi : Em là NLMT cho nhà xưởng …hàng tháng sau khi trừ số tiền điện nhà xưởng sd của điện lực thì số tiền ĐIỆN Lực trả cho em lại không khớp với SL NMTL tạo ra . AE NÀO Có công thức tính toán cụ thể không . cho em xin với ạ

lắp đặt meter đo điếm là được mà.

Mình bik là có đồng hồ thi ok. Nhưng ngặt nỗi . chỉ số đồng hồ có sự chenh lệch. Nên mình mới cần Công thức để tính. Vd hinh này

1 Likes

Tải sử dụng sẽ bao gồm cả lượng điện mặt trời và lượng điện lưới ( bù vào khi điện mặt trời thiếu hoặc sử dụng vào ban đêm ). Nên con số điện mặt trời tạo ra hay trả ngược ra lưới bác chỉ theo dõi theo đồng hồ hai chiều của điện lực thôi nhé @dinhliem