Tuyển dụng kỹ sư điện mặt trời [CTY TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Delta VN]

Thông tin tuyển dụng mời các anh em xem trong hình ảnh phía dưới đây