Xin tài liệu O&M cũng như các tiêu chuẩn vận hành BTBD hệ thống NLMT

Các Bro ở đây có ai có tài liệu về O&M, bộ tiêu chuẩn về bảo trì bảo dưỡng hệ thống không cho em xin với ạ. Em cảm ơn!

1 Likes

Bạn tham khảo chủ đề sau nhé @Huy_Tung_Bui