Xin ý kiến ạ về đặt giàn pin

12°03’27.5"N 107°06’42.7"E
Đắc ơ, Phước Long Province, Binh Phuoc
https://goo.gl/maps/1arV7XwT1eVzBxmT8. Em đang lắp đặt hệ thống ở vị trí này. Thì đặt góc nghiêng như thế nào để tối ưu ạ? Tks all

1 Likes

Góc nghiêng tối ưu bạn tham khảo công cụ PVGIS sau nhé @khanhminh :

Link truy cập công cụ PVGIS :slight_smile:

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Link hướng dẫn sử dụng công cụ :

https://solar24h.com/pvgis-trang-web-giup-mo-phong-cong-suat-phat-dien-cua-he-thong/